BG | ЕN | DE

Екип

Със самочувствие и увереност можем да кажем че нашият успех в производството на чорапи се дължи на създадения дизайнерски отдел и технически специалисти. Екипноста – връзката между отделите решава бързо и точно възникналите проблеми и въвежда нови решения в производството на чорапи.