BG | ЕN | DE

Мисия и цели

За тези години производство на чорапи фирмата ясно и точно формулира своята мисия, определи своите цели и стратегия за постигането им. Това помогна не само за заемане на нови и трайни позиции на пазара, но и завоюва място в челната десетка в странат, като при започването на производство на чорапи ние бяхме 104-та фирма в България.

Целта да работим за европейския пазар вече се реализира успешно. От две години БИМА ООД  работи за износ в  EU.  В момента спешно работим по създаването на възможности с които да отговорим на растящите обеми и нови поръчки от страни в EU