BG | ЕN | DE

Производствена база

Началото на производство на чорапи започна в малък гараж. Повишеното търсене на нашата марка Trakian step наложи спешно построяване на нови производствени площи. Фабриката е разположена в красив среднопланински район в централната част на България на 1700 m? площ със застроени производствени помещения - 750 m?.

Производството на чорапи започна с машини на Matec, а разширението на производство на чорапи продължи с машини Sangiacomo.

Предстоят инвестиции в ново оборудване на машини с автоматично зашиване на пръстите.

Разполагаме с машини с диаметри на цилиндъра 3? до 4 цола и с игли от 120  до 168.

От септември 2014 година пуснахме нови 9 машини за производство на чорапи.